Matematică
wwwelywas
2024-04-03 01:40:39
E(x) [latex] (frac{1}{x-2} - frac{x}{ x^{2} -4} ): frac{2}{(x-2)(x+2)} [/latex]
Răspunsuri la întrebare
Cont şters
2024-04-03 08:33:37

la prima paranteză , numitorul comun este: x²-4=(x+2)(x-2) amplificăm prima fracție cu x+2 iar pe a doua frecție ci 1 , vom avea: [latex] Paranteza;rotundu{a};=frac{x+2;;-;;x}{(x+2)(x-2)}=frac{2}{(x+2)(x-2)}surdsurd\ \ Impu{a}rc{t}irea;va;fi...;=frac{2}{(x+2)(x-2)};cdot;frac{(x+2)(x-2)}{2} = 1;\ (Totul ;se; simplificu{a} ;;! )[/latex]

Adăugați un răspuns