Informatică
gradinita95
2015-11-01 11:47:09
Cerinţa Să se scrie un program care să determine cel mai mare divizor comun a două numere naturale citite de la tastatură. Date de intrare Programul citește de la tastatură două numere naturale a și b. Date de ieşire Programul afișează pe ecran numărul x, cel mai mare divizor comun al numerelor a și b. Restricţii şi precizări 0 <= a, b < 1.000.000.000 dacă ambele numere sunt egale cu 0 se va afișa valoarea -1
Răspunsuri la întrebare
raulondin292003
2015-11-01 17:53:43

#include using namespace std; int main() {    long long a,b,r;    cin>>a>>b;    if((a==0)&&(b==0))      cout<<"-1";   r=a%b;   while(r)  {     a=b;     b=r;     r=a%b;   }   cout<<"cmmde este: " <

Adăugați un răspuns