Matematică
gondrea01
2015-11-01 21:46:24
1) a) 2x^2=1-(-1)^2013 2) a) 6x (5x+3)=18x b) (x+2)^2+(x-2)^2=80 c)3x^2-4=4-3x^2
Răspunsuri la întrebare
cami26
2015-11-02 01:27:45

1)a)[latex] 2x^{2} =1-(-1)^{2013} [/latex] [latex]2 x^{2} =2[/latex] [latex] frac{ 2x^{2} }{2} = frac{2}{2} [/latex] x=±√1x=1 or x=−1 2)a)6x(5x+3)=18x [latex] 30x^{2} +18x=18x [/latex] [latex]30 x^{2} +18x-18x=18x-18x [/latex] [latex] 30x^{2} =0 [/latex] [latex] frac{30 x^{2} }{30} = frac{0}{30} [/latex] [latex] x^{2} =0[/latex] x=±√0x=0 b)(x+2)²+(x−2)²=80 2x²+8=80 2x²+8−8=80−8 2x²=72 [latex] frac{ 2x^{2} }{2} = frac{72}{2} [/latex] x²=36 x=±√36x=6 or x=−6 c)3x²−4=4−3x² 3x²−4=−3x²+4 3x²−4+3x²=−3x²+4+3x² 6x²−4=46x²−4+4=4+46x²=8 [latex] frac{ 6x^{2} }{6} = frac{8}{6} [/latex] [latex] x^{2} = frac{4}{3} [/latex] x=±[latex] sqrt{ frac{4}{3} } [/latex] x=1.154701,−1.154701

Adăugați un răspuns