Informatică
virgil202000
2015-11-04 02:50:39
Cerinţa Se dă un număr natural n cu exact trei cifre. Calculaţi produsul dintre cifra unităților și cifra sutelor. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n. Date de ieşire Programul afișează pe ecran numărul P, reprezentând valoarea cerută. Restricţii şi precizări 100 ≤ n ≤ 999
Răspunsuri la întrebare
tabacvaleria
2015-11-04 03:38:06

#include int main(){ int n; std::cin>>n; std::cout<

Adăugați un răspuns