Limba română
AlexiaAlee123
2015-11-04 12:02:54
Aratati ca Toma alimos este o opera epica Va rog
Răspunsuri la întrebare
lulului
2015-11-04 16:56:29

 Toma Alimoş Omul haric a lăsat tuturor putinţa adapării din frumuseţea sa nemijlocită, iar cel modest a mulţumit binecuvântat de trăirea atinsă. Astfel literatura s-a rânduit pe trei mari şi solizi piloni: epic, liric şi dramatic, iar ,, Toma Alimoş" , opera asupra căreia se aduce argumentare, se încadrează  celei mai citite scrieri şi, anume epicul. ,, Toma Alimoş" este o operă epică întrucât naratorul, în acest caz anonim, îşi transmite gândurile şi sentimentele în mod indirect prin intermediul firului narativ, precizându-se locul şi  timpul, a personajelor precum şi a modurilor de expunere folosite: naraţiunea, descrierea, dialogul şi monologul. Ca orice operă epică ,,Toma Alimoş", încadrată ca baladă sau cântec bătrânesc, este clădită pe momentele subiectului. Astfel în expoziţiune este prezentat eroul principal ca un adevărat şi autentic model de viaţă. Are frumuseţea trupului împletită cu frumuseţea sufletului. Are puterea dreptăţii şi cinstea desăvârşirii. În intrigă apare antimodelul, creat în antiteză. Manea este la opusul curăţeniei morale şi fizice pe care le are Toma Alimoş. Desfăşurarea acţiunii aduce setea lui Toma de a- şi împlini menirea, prin înfăptuirea dreptăţii sacre. În punctul culminant are loc pedepsirea  lui Manea, iar deznodământul are gustul tristeţii deoarece eroul adevărului şi-al binelui, Toma Alimoş,  se-nalţă în lumină, având ca dorinţă să fie lăsat naturii, ştiimdu-se  concepţia poporului nostru că moartea este doar o trecere spre veşnicie. Astfel balada ,, Toma Alimoş" aparţine genului epic fiindcă autorul îşi transmite în mod indirect gândurile şi sentimentele prin intermediul firului narativ, a personajelor şi a celor patru modurilor de expunere utilizate.

Adăugați un răspuns