Informatică
Kevin09
2015-11-04 17:31:54
Un vector conţine maxim 50 de numere întregi. Lungimea vectorului şi elemntele sale se citesc de la tastatura. Să se afişeze câte dintre elemente au valoarea egală cu suma elementelor vecine.
Răspunsuri la întrebare
catalinwvrince
2015-11-04 19:20:12

#include using namespace std; int main(){     int n,v[50],i,c=0;     cin>>n;     for(i=0;i>v[i];     for(i=1;i

Adăugați un răspuns