Matematică
kory
2015-10-29 19:09:39
In desen este reprezentat graficul functiei f(x)= ax+b. Completati caseta astfel incit sa se obtina o propozitie adevarata. Aflati multimea solutiilor inecuatiei! P. S. Nu am putut poza desenul dar acolo este reprezentat un grafic unde o dreapta trece prin (3,2) adica pe x se afla-3 iar pe y-2 Va rooog muult
Răspunsuri la întrebare
aminacapezan
2015-10-29 22:00:51

Salut,f(x) = ax+b, le avem de aflat pe "a" şi pe "b".Ştim că graficul funcţiei f(x) este o dreaptă şi intersectează axa OX în punctul (3,0), deci f(3)=0, sau a*3+b=0, sau 3a+b=0.Mai ştim că graficul funcţiei f(x) intersectează axa OY în punctul (0,2), deci f(0)=2, sau a*0+b=2, deci b = 2.În prima relaţie avem că 3a+2=0, deci a = -2/3.Funcţia este deci f(x) = -2x/3 + 2.Inecuaţia f(x) < 0 înseamnă -2x/3 + 2 < 0, sau 2x/3 > 2, sau x/3 > 1, deci x > 3.În căsuţă trebuie deci să scrii x ∈(3,+∞).Mulţumită ? :-))).Green eyes.

Adăugați un răspuns