Matematică
alexasweet
2015-10-29 20:43:39
Două cercuri de raze 18 cm și 30 cm sînt tangente interior. Să se determine distanţa dintre centrele cercurilor.
Răspunsuri la întrebare
tulcanandres
2015-10-29 21:00:09

r₁=18cm si r₂=30cm;O₁=centrul primului cerc,O₂=centrul celui de-al doilea cerc⇒O₂-O₁=r₂-r₁=30cm-18cm=12cm

Adăugați un răspuns