Limba română
adi37
2015-10-30 05:44:09
Acrostih din propozitii cu cuvantul RESPONSABILITATE(Exemplu) Responsabilitatea este o calitate a omului care croieste viitorul. E S P O N S A B I L I T A T E
Răspunsuri la întrebare
Anne1234
2015-10-30 06:41:18

Responsabilitatea este o datorie a oamenilor pe care trebuie sa o aiba.

Adăugați un răspuns